The list of the New Cemetery headstones
Updated: August 2001


We have obtained from the Jewish Historical Institute in Warsaw a list of 236   individuals buried in the Cemetery. This list was compiled by the Institute from some of the headstones at the Cemetery and is shown below in alphabetical order. Please note that there are over 2500 graves there. We will endeavor to list additional names on our web site as we proceed with the restoration.

For more information, please, visit:    Lomza Virtual Jewish Cemeteries

Amsterdamski, Aharon
Apfelbojm, Pesa Oznowicz
Avkewicz, Avraham Menahem
Bajer, Icchak
Banackieg, Israel
Bengelsdarch, Yitzhak Ariey
Berend Chaja
Berent Rebeka
Berkowski, Jehoszua
Berman, Rachel
Bernholc, Brak
Bialobrodzki, son of Abraham *
Boguszewicz, Bajla
Bonczyk, Awigdor
Borkowski, Chana Eliezer
Brawman, Szymon
Brikman, Kadesh
Brykman, Tuwia
Brzezinski, Sima
Brzozy, Pinchas
Bursztyn, Szejna
Bursztyn, Szifra Rozenberg
Chajkel Chaim
Chanowicz, Icchak
Cherbonka, Yehudah Ariey
Chizkija, Chaim
Chmielewicz, Sara
Chmielewicz, Henoch
Chomentowicz, Kopel
Choryn Malka
Cielczynski, Elka
Cieslak Dina
Cieslik, Naftali
Cieslik, Fajga
Cybulski, Fradel Grinwald
Czeniak, Jehuda
Dimentsztajn, Cwi
Dow, Eli
Egolski, Israel
Eiger, Gitel
Eliezer Chana
Eltman, Josef
Etkowicz, Bejla
Etkowicz, Czarna Zdrojewicz
Etkowicz, Golda
Fenster, Jakow
Fenster, daughter of Jakow *
Finkelshtin, Yisrael Yitzhak
Finkelsztajn, Zew
Gajst, Rela
Galchinski, Elka
Galchinski, Chaia Keile
Garbarski,Fruma Kohen
Gedaliahu Aron
Gelczynski Hinda
Gielczynski, Mordechaj
Gilar, Chaja Elpman
Gniazdowicz, Lea Krisberg
Goldsztajn, Nachum
Goldwaser, Dina Cieslak
Gordon, Idel Dwora
Grabarski, Yitzhak Yakov
Grinberg, Lea
Grinberg, Jechiel
Gringras, Samuel
Grinwald Fradel
Grodzinski, Azeriael
Groysman, Yitzhak
Hafner, Yerhmiel
Hamantewicz, Yitzhak Schlomo
Helpman, Yosef Schlomo
Hilewski, Ester
Icchak Cwiziman,
Iklewicz *
Jablonowicz, Cipa
Jakobi, Jeszajahu
Jarmusz, Awner
Jarmusz, Malka Choryn
Jedwabne, Zew
Jeszaj, Josef
Kac, Jakow
Kaczank, Eta
Kajmowicz, Itka
Kalinski, Becalel
Kawkiewicz, Eliezer
Kawkiewicz, Chaja
Kirszenbojn, Jehoszua
Kohen, Sara
Kohen Chaja
Kohen, Mosze
Kohen Tauba
Kohen Fruma
Kohen, Frima
Kohen, Szifra
Kohen, Icchak
Kohen, Mosze
Kohen, Cipora
Kohen, Szlomo
Kohen, Szmuel
Kokonowicz, Chaja Berend
Kokoszka, Rozalia
Kolin, Szlomo
Kopl, Ester
Korniks, Jakow
Kosowicz, Perel
Krazek, Jehoszua
Krimkiewicz, Jakow
Krisberg Lea
Kronenberg, Miriam
Lachowicz, Abraham
Lampert, Peril
Lande, Dawid
Lautan, Yosef Dov
Lautman, Chaim Dov
Lewi Fajga
Lewi, Ester
Lewi, Golda
Lewi, Ezriel
Lewi Debora
Lewi, Rachel
Lewi, Pesa
Lewiasz, Debora Lewi
Lewinski, Josef
Lewinski, Jakow
Lewinski Rebeka
Lewit, Jakow
Lewit, Sara
Lewitan, Josef
Lieinski, Sara Lewi
Lipszyc, Sosza
Lipszyc, Rebeka Zajdensztat
Lissman, Zwi
Litauer, Sara Lewi
Lowski, Rebeka Berent
Malinowicz, Dwora
Malinowicz, Icchak
Malkiel, Chaim Zeev
Michael, David
Milowicki, Zanwel
Mizrach, Malka
Mlynarczyk, Tina
Mlynarzewicz, Icchak
Mordechij, Icchak
Mrocki, Pesa Fiszel
Mrozowicz, Judel
Mydlarski, Szymeon
Najfeld, Hinda
Nisan, Joel
Nomberg, Meir
Ozera, Nehema
Oznowicz Pesa
Ozonowicz*
Panusz, Liba
Pecziner, Dochewed
Penski, Hinda Gelczynski
Perly, Judel
Pianki, Jakow
Platna, Rachel
Podroznik, son of Zwi Ari
Radziwil, Jakow
Rafalowski, Hinka
Rawif, Abraham
Rosz, Szajna
Roszenfeld, Szmuel
Rouwen, Baruch
Rozenberg Szifra
Rozenberg, Szenja
Rozenfeld, Zelig
Rozenszajn, Menachen
Rozental, Lea
Rubinsztajn, Rebeka Lewinski
Rubinsztajn, Malka
Rubinsztajn, Rebeka
Rudek, Benjamin
Rutki, Riwa
Rybak, son of Dowa *
Rzodkiewicz Chana
Samuel, Chija
Segal, Avraham
Segal, Leah
Slomcewicz, Sara
Slowatak, Meir
Slowatycki, Szymon
Slucki, Fruma
Sobotki, Jerucham
Solowicz, Judel
Spiry, Chana Rzodkiewicz
Stawisk, *
Szafirsztajn, Neka
Szafirsztajn, Ester
Szapir, Israel
Szeniak, Chiam
Sztain, Matya
Sztrajsberga, Chaim Chajkel
Szub, Fajga Lewi
Szub, Yoel
Szulc, Dow
Szwarc, Sara
Trikowski, Aharon
Trosker, Zwi Hirsh
Waparowski, Icchak
Wierzbowicz, Eliahu
Wierzby, Icchak
Winter, Moshe Aharon
Wisowity, Tauba Kohen
Wiszowaty, Chaim
Wonsaka, Aron Gedaliahu
Wybranczyk, Lea
Zadnewitin, Chaia Leah
Zaidenshtat, son of Abraham Chiam
Zajdensztat Rebeka
Zalberg, Lea Wybranczyk
Zalecz, Eli
Zalinger, Rozalia
Zdrojewicz Czarna
Zeligson, Nehama
Zelman, Cwiziman, Icchak
Zoladz, Tauba


For more information, please, visit:    Lomza Virtual Jewish Cemeteries

[HOME]